ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ຫ້ອງ​ພັກ
ໂທລະສັບສາຍຕົງ
ໂທລະທັດຜ່ານດາວທຽມ
ອິເຕີເນັດບໍ່ມີສາຍບໍ່ເສຍຄ່າ
ມີນິບາ
ແອປັບອາກາດສ່ວນບຸກຄົນ
ເຄື່ອງຊົງຊາ/ກາເຟ
ເຕົາລີດ/ໂຕະຮອງເຕົາລີດ
ເຄື່ອງເປົ່າຜົມ
ຕູ້ປ້ອງກັນຂະໂມຍ
ບໍລິການອາຫານຂື້ນຮອດຫ້ອງພັກ
ຕຽງໃຫ່ຍ ຫຼື ຕຽງດ່ຽວ

ທີ່​ພັກ

ສະຫວັນນະເຂດ
ຫັນໜ້າໄປທາງຕາເວັນຕົກຊື່ນຊົມກັບ
ທັດສະນິຍະພາບທໍາມະຊາດແຄມແມ່
ນໍ້າຂອງທີ່ສວຍງາມ

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ບ້ານ ທ່າແຮ່
ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ,
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ໂທ: (+856-41) 252188, 252199
ແຟກ: (+856-41) 213999
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ
ໂທ: (+856-41) 252325
ເບີມືຖື: (+856-20) 58515555, 58885263, 23355363
ອີເມວ: info@daosavanhhtl.com
ເວບໄຊ໌: www.daosavanhhtl.com

ໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອການຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

 
ຊື່:
ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ:
ເລື່ອງ:
ຂໍ້ຄວາມ: 

ລະຫັດກວດສອບ: